Tänk fritt - byt väggar ofta

Den fysiska arbetsmiljön – hur en arbetsplats är utformad – spelar stor roll för hur kreativa vi är på jobbet, visar forskning. Den fysiska arbetsmiljön påverkar hur vi trivs, men också hur produktiva och nyskapande vi lyckas vara. Man blir helt enkelt ett bättre och effektivare jobb-jag i rätt miljö. I dag är nyckelord som ”kreativitet” och ”innovation” högst på agendan hos många företag. För att kunna hoppa mellan olika arbetsuppgifter och för att kunna tänka fritt i jobbvardagen krävs att medarbetarna byter miljö regelbundet – i en ny miljö blommar kreativiteten snabbt ut igen. En ledningsgrupp kan snabbt tanka inspiration genom att byta lokal.

Läs mer

Slipp tråkig kvittohantering

Palaver förenklar att administrera hanteringen för jobbplatser. Den som betalar för en mötesplats kan alltså enkelt hantera administrationen av sina kostnader. Palavers gäster köper en plats en viss tid med service och fika. Gästen kan notera syftet med just det tillfället och få hjälp med sina utlägg. Hanteringen av ett enskilt papperskvitto i en utläggningshantering kostar i dag mellan 50 och 100 kronor, beroende på bolag. Då är hela livscykeln inräknad: medarbetarens tid att sammanställa, chefens attest, underlaget som revisorn granskar, den lagstadgade arkiveringen, och den kontrollerade slängningen efter arkiveringstiden.

Läs mer

Nomadarbetare med kontoret fickan

Framtidens arbetsliv är redan här. För många är fasta arbetstider, en bestämd kontorsplats och regelbundna rutiner ett minne blott. För nomadarbetarna ryms istället kontoret i en laptop och i en mobiltelefon. Dagens arbetsplats väljs efter behov, dagsform och humör. Nomaderna bestämmer själva över sina arbetstider och många sköter sina jobb på ett fik, i en restaurang eller i en hotellobby. En stark samhällstrend är omställningen till frilans- och distansarbete, som accelererar såväl i Sverige som internationellt. Knappt halva den amerikanska arbetskraften förutspås vara frilansande år 2020. I Storbritannien antas frilans- och distansarbete vara normen inom bara tio år. Och i Sverige är 9 procent av befolkningen, cirka 470 000 människor, egenföretagare. Redan 2013 hade mer än vartannat svenskt företag anställda som arbetade hemifrån.

Läs mer